Dela

Jag undrar bara, vad är bibeln egentligen? /Linda

Bibeln är grunddokumentet för den judiska och den kristna tron. Den judiska tron har Gamla Testamentet och den kristna har både Gamla och Nya Testamentet. Tillsammans är det 66 olika böcker som finns tillsammans i en enhet – Bibeln. Dessa böcker har tillkommit under en tidsperiod på ungefär 1.500 år. Genom Bibeln kan man hitta en röd tråd som är löftet att Gud skulle sända någon som skulle rädda hela mänskligheten. De kristna tror att detta är den Jesus som Nya Testamentet berättar om. Judarna väntar fortfarande att den personen ska komma och han kallas Messias.
Bibeln innehåller historia, poesi, vishet, berättelser, undervisning, förutsägelser och speciella budskap ifrån Gud.
/Kristen Nu

Kommentera via Facebook

Kommentera