Dela

Frågan om Jesu återvändande till jorden är en av de frågor som varit föremål för mest spekulation av alla. Ibland har definitiva årtal satts upp, vissa talar om att Guds rike ska utbredas på ett osynligt sätt, andra placerar Jesu tillkommelse i speciella händelsescheman.

Det allra första som måste sägas är att när Jesus och lärjungarna samtalade om detta så pratade man om ett verkligt kommande till jorden – av Jesus som person. För det andra säger Jesus att inte ens han visste när han skulle komma tillbaka (Markus 13:32). Sedan ger Jesus en tidsbild av den sista tiden innan han kommer tillbaka (Markus 13:14-31, Matteus 24:3-14). I den tidsbilden finns det många saker som är svåra att förstå, men några kännetecken är lätta att märka ut – citerat från ovanstående bibelställen;

  • ”Falska frälsare och falska profeter” – Messiasgestalter,
  • ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike” – många krig,
  • ”Jordbävning och hungersnöd” – naturkatastrofer,
  • ”Laglöshet” – ökning av omoral,
  • ”Budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk” – världsomfattande mission och evangelisation.

Sett ur detta perspektiv och detaljer som har att göra framför allt med ett enat Europa och Israel som nation kan det vara mycket nära den tidpunkt Jesus kommer tillbaka till jorden.

Svarade gjorde Roger Arnfjell från Kristen Nu

Kommentera via Facebook

Kommentera