Dela

I Uppenbarelseboken 7:1 står det att fyra änglar ställde sig i ett varsitt av jordens fyra hörn! Trodde man att jorden var fyrkantig på bibelns tid? Eller vad menar man med detta?

Uttrycket ”jordens fyra hörn” behöver inte innebära att vi måste tolka det som att det första århundradets kosmologi innebar att man trodde på en fyrkantig eller rektangulär jord. Det är till och med troligt att man på den här tiden uppfattade jorden som en rund skiva.. Trots det återfinner vi uttrycket ”jordens fyra hörn” här men även på andra ställen i Bibeln. Jesaja talar till exempel om att Israels folk ska återvända från ”jordens fyra hörn” (Jesaja 11:12). Vad betyder då uttrycket?

Det är några saker vi måste vara medvetna om när vi läser Bibeln.
För det första innehåller den en mängd olika typer av litteratur. Det är fråga om poesi, historia, ordspråk, profetia och en del andra litteraturformer. Det innebär att det tillexempel i Psaltarpsalmerna återfinns uttryck som beskriver hur människor upplever saker och ting utan att det för den skull strikt måste tolkas som en vetenskaplig förklaring på tillvaron. Vi har liknande exempel från vår tid när man talar om att solen går upp och ned.

För det andra är Bibeln inte en textbok i någon vetenskap. Dess syfte är inte att förklara i tekniska termer fakta om den värld vi ser, utan att förklara Guds syfte och relation till människan. De beskrivningar som Bibeln ger när det gäller naturen är varken vetenskapliga eller icke-vetenskapliga, utan ges ofta i generella beskrivningar så att vem som helst kan följa med. Det betyder inte att de är felaktiga; det betyder att de är skrivna från synvinkeln och med språket hos en icketeknisk betraktare för folk i allmänhet.

Så till uttrycket ”jordens fyra hörn”. Det är mycket troligt att det är en beskrivning som används, som vi också skulle använda den, för att beskriva att det gäller hela jorden. Med tanke på citatet från Uppenbarelseboken där det finns en mängd symboler och uttryck med bildlig betydelse kan vi anta att det är fråga om att beskriva att dessa fyra änglar hade en total kontroll över vad som skulle hända.

Svarade gjorde Roger Arnfjell från Kristen Nu

Kommentera via Facebook

Kommentera