Dela

Vad är Den Helige Ande? Jag har fått många förklaringar men förstår ingen. /Neta

När vi i Bibeln får beskrivningen av Den Helige Ande så lär vi känna honom genom vad han utför. Och det ryms mycket rörelse och dynamik i beskrivningen av vad Den Helige Ande gör. Några korta punkter om Den Helige Ande:

  • Den Helige Ande kommer från ett hebreiskt ord som betyder luft i rörelse.
  • Den Helige Ande är samma sak som Guds Ande och är den tredje personen i Gud. Alltså en del av Gud.
  • I Nya Testamentet (Bl.a. Johannes evangelium 14:26) är Anden beskriven med “HAN” trots att grundordet egentligen står i neutrum (den). Anden har också personliga egenskaper. Han talar. Han vittnar. Han förhindrar osv.
  • Den Helige Ande är på ett särskilt sätt förknippad med församlingens och kyrkans födelse efter Pingstdagen i Jerusalem. Då Jesus lämnade jorden så sände han en annan Hjälpare till lärjungarna, som skulle vara med dem för alltid. Denne Hjälpare var just den Helige Ande.
  • Den Helige Ande har många olika benämnningar. Han benämns för Sanningens Ande, Bönens Ande, Starkhets Ande, Visdomens Ande osv.

När vi ser på vad Den Helige Ande gör – hans uppgifter så förstår vi att Den Helige Ande har en alldeles speciell funktion för kyrkan idag. Den Helige Ande förhärligar Jesus, inspirerar, lär Jesu lärjungar vad de ska säga, leder, inbjuder till Jesus, undervisar som en del i allt vad Han gör i församlingens/kyrkans gemenskap och den kristnes liv.

Det är också Den Helige Ande som är i verksamhet när det inträffar under och människor blir friska som svar på bön och när församlingen och kyrkan på ett speciellt sätt har framgång. Anden ger också speciella gåvor till dem som tror – dessa gåvor innebär övernaturlig kraft från Gud att utföra vissa saker eller att säga vissa saker.

Det var några korta punkter om Den Helige Ande.

Med vänliga hälsningar Roger Arnfjell

Kommentera via Facebook

Kommentera